Nissan Long Biên

Đại Lý 3S Chính Thức (Bán Hàng, Dịch Vụ, Phụ Tùng)

  • 467 Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội
  • (+84)0986.01.3010 Hotline Bán Hàng: (+84)0986.01.3010
  • http://www.nissanlongbien.net.vn